1978 - Ynglingene i Rødovre

1978 - Ynglingene i Rødovre. Stående fv: Louis de Sass (Trusse Louis), Henrik Skaksen, Carsten Dahl, Lars Kosack, Bo Rosenlind, Henrik Pedersen og Torben Petersen (nu Gibhardt). Sidden fv: Kim Ejdesgaard, Henrik Steffensen, Sten Hansen, Jan Castin Jeppesen

1976 - GVI's 1. hold

1976 - GVI's 1. hold - Fra venstre; Binus, Henning Frederiksen, Irby, Jesper Brandt, Helge Madsen, Jan Andersen, Henrik Themstrup, Lars Kjær, Birger Wenzien, Bjarne Emmerson, Kurt Jensen, Leif Andreasen, Sven Kjær, Gunnar Olsen.

1975 - 1. Holdet

1975 - 1. Holdet. Bagerst: Kai Løfberg, Per Kirring, Jan Andersen, Sven Kjær, Mogens Johansen og Palle Hansen. Forrest: Bjarne Olsen, Hans Henrik Irby, Leif Andreasen, Kurt Jensen, Benny Jensen og Lars Kjær

1975 - Grønærterne

1975 - Grønærterne før sommerkamp mod deres mødre. Peter Christensen, Michael Antonsen, Peter Sandell, Morten Bjarvin, Tom Jeppesen, Tommy Jeppesen, Jesper Petersen, Lars Mathisen, Steen Tullberg og Thomas Willer

1975 - Det "gamle" 1. hold

1975 - Det "gamle" 1. hold spillede show kamp ved årets sommerfest. Bagerst: Poul Otto Svendsen, Poul "Matthew" Bunck, ?, Tom Hansen, Tommy Hansen, ?, Ib "Skrædder" Andersen, Henning Thomsen, ? , John Jørgensen (Holdleder) Forrest: Mogens Chri

1974 - Miniputterne

1974 - Miniputterne i Kolding. Bagerst: Søren Tuba, Jan Hagelund, Lars Wennick, Torben Petersen, Forrest: Søren Guf, Jimmi Ehlers, Henrik Dikow, Sten Kristensen, Henrik Aarre, Carsten Immertroy, Frank Kristensen, Jens Christian 'Sisan' Steffensen, Henrik H

1973 - GVI's 1. hold

1973 - GVI's 1. hold. Mogens 'Binus' Pedersen, Bengt Annemann, Leif Hansen, Kai Løfberg, Lars Kjær, Nick Benthzien, Jan Andersen, Benny Jensen, Kurt Jensen, Mogens Johansen, Jesper Brandt, Sven Kjær, Ole Morsing, Knud Hvistendahl, Palle Hansen og Erling Bi

1973 - Sommerkamp

1973 - Sommerkamp mod Jægersborg. Bengt Annemann (træner) holder taktikmøde.

1972 - GVI's Norway Cup Vindere

1972 - GVI's Norway Cup Vindere. Træner Lars Engel, bagerst fv: Lars Pdersen, Kim 'Slagter' Jensen, Henrik Pedersen og Michael 'Milo' Nielsen . I midten fv: Ole Witmeur, Sten Hansen, Kim Ejdesgaard, Jan Castin Jeppesen og Lars Kosack. Siddende fv: Søren Pe

1971 - GVI's 50 års fødselsdag

1971 - GVI's 50 års fødselsdag. Fra venstre Poul Christoffersen, Erling Bidsted, Tommy Sokker Hansen.