1925 - GVI's 1. hold

1925 - GVI's 1. hold ved baneindvielsen. Øverste række: Knud Poulsen, ? , Peter Røpke, ? , ? . Midterste række: ? , ? , Kaj "Lille Kaj" Petersen. Foreste række: ? , ? , ? .

1926 - GVI's 1. junior

1926 - GVI's 1. junior - 1 plads i Nordre Birks turnering. Bagerste: Kjeld Hansen, William Kuhlmann, Car Erik Olsen, Kaj Sørensen, Egil Nielsen Midters bagerst: Kai Mouritsen, Kaj Kuhlman, Poul Christiansen Midterst forest: Hjalmar Hansen, Alfred Andersen