Vangede d. 19. august 2017

 

I henhold til §18 indkalder GVI til Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 19/9 2017 kl. 18.30 i Cafeen.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Kasseren aflægger regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen.

a/ Jesper Sørensen, Formand.        For 2 år

      Modtager genvalg

b/ Ulrik Nissen.                                 For 2 år

      Modtager genvalg

c/ Kenneth Mortensen                       For 2 år

      Modtager genvalg

d/ Søren Kammergaard                     For 2 år

      Modtager ikke genvalg

e/ 1 Bestyrelsesposter                       For 1 år

      Thomas G. Nielsen

       Går af uden for tur.

  1. Valg af revisorer.
  2. Evt.                                 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen