Gentofte-Vangede Idrætsforening

Vangede, den 12. august 2016

I henhold til vedtægternes § 18 indkaldes herved til

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2016 KL. 18.30

i klubhuset, Mosebuen 28B.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren forelægger regnskabet for perioden 1. januar 2015 – 30. juni 2016 til godkendelse og budget for perioden 1.juli 2016 – 30. juni 2017 til orientering

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

     a) Næstformand for 2. år. Ulrik Borch er villig til genvalg

     b) Kasserer for 2 år. Rene Jensen er villig til genvalg

     c) 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to er for 2 år og de to andre for 1 år.

  • Thomas G. Nielsen er villig til genvalg
  • Jackie Nissen modtager ikke genvalg
  • Daniel Bundgård modtager ikke genvalg
  • Thomas Willer afgår udenfor tur

6. Valg af 2 revisorer for 1 år. På valg er Søren Kammersgaard og Poul Gregersen. Endvidere vælges 2 suppleanter for disse.

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. september. Dog skal forslag til vedtægtsændringer være os i hænde senest den 24. august.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. september. Dog skal forslag til vedtægtsændringer være os i hænde senest den 24. august.

 

Bestyrelsen

Jesper Sørensen

Formand