Nyt fokus på bredde og sammenhæng i GVI

19.06.2016

Nyt fokus på bredde og sammenhæng i GVI

GVI har i de senere år øget fokus på talentudvikling, og det fortsætter vi med som nævnt med tilgangen af Søren Fjorting. Men nu er det tid til også at sætte et helt nyt fokus på GVI’s bredde, blå tråd og sammenhængskraft i vores børne- og ungdomsafdelinger. Derfor er det med stor glæde, at vi kan præsentere Ken Jeppesen, som har sagt ja til at stoppe som cheftræner for U19 for udgangen af denne sæson for fremover at have fokus på GVI’s børne- og ungdomsafdeling som helhed.

I den kommende tid sætter Ken Jeppesen sig sammen med GVI’s bestyrelse for at lægge en kurs for det kommende arbejde. Ken Jeppesen har en fortid som DBU B&U konsulent, og det er den faglighed og kompetence GVI og ikke mindst alle vores børn og unge ser frem til at få stor gavn af fra næste sæson.

Ken Jeppesen har sammen med bestyrelsen allerede gjort sig nogle tanker om, hvad der kan blive nogle vigtige opgaver, så der både er fokus på en struktureret udvikling af den enkelte som fodboldspiller, samtidig med at vi også vægter det sociale højt. Her er nogle af de overvejelser som der pt drøftes:

Den sportslige udvikling hos bredde-holdene

Det sportslige fokus har været med til at vi i næste sæson har tre hold placeret i elite Øst 2 rækken (U19, U17 og U13), men vi har også oplevet at vores ældre ungdomsårgange er blevet meget smalle med få spillere. Derfor har vi et stort ønske om at blive bedre til at fastholde vores spillere, så vi har en fornuftig stamme til vores U17 og U19 hold, som ofte rammes af frafald ved skiftet fra U15 til U17. Årgang U14 til U10 betegnes som spillernes udviklingsmæssige guldalder. Her ønskes stort fokus på både at udvikle, men også på at ”ryste spillerne sammen” i årgangen. I børnefodboldbolden har vi fortsat en stærk interesse i at kunne trække på entusiastiske forældretrænere, men vi ønsker Ken’s involvering til at give dem flere værktøjer og redskaber i hverdagen, så de får en følelse af at der støttes op omkring dem.

Den blå tråd i GVI

For et par år siden udviklede vi, det vi kalder den blå tråd i GVI. Med vejledning til hvordan vi gerne ser vores trænere sætter deres fokus i de enkelte årgange. Nu er det tid til at få fulgt op på den blå tråd og gå mere konkret til værks i forhold til hvordan vi bruger den og kan bruge den fremover. Og i øvrigt også være åbne over for forslag til justeringer, så vi kan få det indarbejdet hos vores trænerstab hele vejen igennem GVI.

Supervision, vejledning

Vores trænere spænder vidt. Fra den erfarne til den helt unge, der måske selv spiller fodbold i GVI. Lige som Søren Fjorting arbejder med 1. holds-trænerne, så ønsker vi at alle vores trænere får feedback på deres arbejde. Nogle trænere vil jo også gerne tage deres trænerarbejde endnu videre, og her kan der i forbindelse med supervisionen tages en dialog omkring det.

Organisering, ture etc.

Vi har utrolig meget liv og glade dage på anlægget i Nymosen samtidig med at der spilles fodbold med både passion, glimt i øjnene og høj kvalitet. Som klub vil vi rigtig gerne indarbejde nogle traditioner som knytter os alle tættere sammen, så fx flere af vores årgange stiller op til de samme stævner og på den måde bliver bedre rystet sammen. Her er det vigtigt, at vi kan få flyttet noget af den byrde fra trænernes skuldre, så de kan fokusere deres ressourcer på den sportslige udvikling.

Det er alt sammen en masse intentioner. Lige nu arbejdes der på at strukturere de her planer. Det hele kan ikke gøres på en gang, så det er vigtigt, at vi gør det i den rækkefølge vi ønsker, og giver projektet den fornødne tid, så de ny rutiner stille og roligt kan blive indarbejdet. Både Ken og GVI glæder os til at komme i gang.