Velkommen til foreningen: GVIs Støtter

Støtternes formål er at yde støtte til børn og unge i GVI. Støtten skal bruges til ting, der ikke bliver betalt af GVI. F.eks. til fortæring ved hjemrejse fra udlandsturneringer. Til en is eller vand ved et stævne i Danmark. Kort sagt: Til at give børnene og de unge noget ekstraordinært. Midlerne til dette kommer primært fra to forskellige kanaler:

Støttebeviser, der er en art medlemsskab af foreningen. Et bevis koster kr. 25,00 om måneden (opkræves een gang årligt med kr. 300,00). Vi har 500 støttebeviser. Nogle er solgte og nogle beror i forreningen. Blandt alle beviser trækkes der hver måned 33 ud. Gevinsterne på de udtrukne beviser er fra kr. 1000,00 (eet stk) til kr. 100,00 (femten stk). Provenuet går som nævnt til GVIs børn og unge.

 

 

GVIs Støtter har en ledelse bestående af:

Peter Hegelund - Formand

Kirsten Funck Petersen - Sekretær

Poul Gregersen - Kasserer

Ansøgningsskema

 

Det er en forudsætning for at modtage støtte fra støtterne:

1. Den respektive afd. formand / leder har godkendt turen

2. Der bliver søgt i god tid før arrangementet