Udmeldelsesblanket

(Står på din opkrævning)


Jeg bekræftiger med denne udmeldelse at jeg pr. dags dato har meldt mig/mit barn, ud af foreningen. Jeg er klar over at jeg er kontingentpligtig i hele den betalte kontingentperiode og derfor ikke har krav på tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent.