Menu

Rekruttering - Nye spillere til GVI

PROCEDURER OG RETNINGSLINJER FOR REKRUTTERING

Rekruttering af spillere i GVI foregår via talentchef Kristian Boye som den styrende person for at sikre at processen lever op DBU’s etiske retningslinjer. Vi har først og fremmest fokus på egne spillere, så rekruttering opstår primært via henvendelser fra spillere og forældre, Men vi har under alle omstændigheder etableret rekrutteringsprocedurer for alle tilfælde, så der ikke kan opstå tvivl om procedurer og retningslinjer i GVI.

Rekruttering efter scouting af spiller:

Hvis vi skulle have scoutet på en spiller, som vi mener vil gavne sin udvikling ved at komme til GVI, så vil det være GVI’s talentchef der står for kontakten. Det vil typisk være med henblik på et prøvetræningsforløb, hvor målet er et klubskifte, og det vil foretages efter følgende principper:

Følgende procedure er gældende for tilbud om klubskifte til GVI efter scouting og træningsforløb:

 • Kontakt vedrørende tilbud om klubskifte til GVI sker tidligst to måneder før spillerens overgang til U13.

 

 • Den første kontakt vil altid være til den sportsligt talentudviklingsansvarlige (for licensklubber), den sportslige ledelse, alternativt ungdoms-formanden eller bestyrelsen (for ikke licensklubber).

 

 • Efter kontakten til den evt. afgivende klub, tages den videre kontakt altid med spillerens forældre (for spillere under 18 år).

 

 • Forældre skal ALTID, uanset spillerens alder, tilbydes at deltage i alle samtaler omkring et evt. klubskifte.

 

 • Der skal gå minimum 72 timer efter GVI´s kontakt til en evt. afgivende klub, før GVI må kontakte spilleren og dennes forældre.

 

 • GVI giver kun evt. tilbud om klubskifte/prøvetræning til GVI, hvis spilleren vurderes at kunne gå direkte ind i årgangens startformation.

 

 • Hvis spilleren alligevel ikke slår til i GVI, er det GVI´s pligt ikke at holde på spilleren og evt. ”arkivere” ham i B-truppen, men i stedet for med stor omhu at genetablere kontakten til den tidligere afgivende klub eller anden mulig klub, for at søge at minimere risikoen for frafald fra fodbold.

 

I øvrigt henvises der til DBU´s etiske retningslinjer hvoraf det fremgår, at følgende emner bør drøftes ved en indledende samtale mellem de to klubber samt barnets forældre: 

 • Plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges for en to-årig periode

 

 • Transport/ transporttid/økonomi samt træningsmængde

 

 • Skolegang/ uddannelse/lektier

 

 • Spillerens modenhed

 

 • Prøveperiode

 

 • Ny klub udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren

 

 • Evaluering af klubskiftet efter 6 måneder hos ny klub, spiller og forældre

 

Rekruttering af spillere der henvender sig til GVI:

Vi oplever i GVI løbende henvendelser fra spillere og deres forældre, hvor spilleren ønsker at prøvetræning og/eller skifte til GVI. Henvendelsen skal altid dirigeres hen til talentchef, Kristian Boye, der så sætter processen i gang, som naturligvis begynder med kontakt til den klub spilleren er i for nuværende. Vi har følgende procedurer for spillere der henvender sig til GVI

Prøvetræning i GVI

Prøvetræning i GVI drengefodbold kan deles op i tre.

 • Prøvetræning med A-gruppen U13 til U19
 • Prøvetræning generelt hos GVI uden tanke på niveau
 • Prøvetræning i børnefodbold U5 til U12.

Prøvetræning med A gruppen U13 til U19:

Vi får løbende henvendelser fra spillere der gerne vil tilkæmpe sig en plads i en A trup på et af vores hold i GVI fra U13 til U19. Derfor forklarer vi her proceduren. Hvis du ønsker at prøvetræne hos GVI, så skal du kontakte vores talentchef Kristian Boye på gvi1921@gmail.com eller 20160766. Er vi interesseret, skal du vide, at vi altid først vil kontakte ledelsen i din nuværende klub, hvis du spiller på hold 1, før vi eventuelt laver en aftale om prøvetræning.

Siger vi ja til prøvetræning, så er det op til 14 dage, hvor vi forventer du kommer til alle træningspas, og så evaluerer vi herefter. Vi foretrækker prøvetræningsvinduer i januar og juni.

Generel prøvetræning hos GVI

Har du bare fået lyst til at spille fodbold hos uden at være på jagt efter en A trup, så er du naturligvis velkommen til at prøve af, hvordan vi har vi det i GVI. Skriv først til Kristian Boye på gvi1921@gmail.com eller ring på 20160766, så finder vi ud af hvem du kan træne med.

 

 

Prøvetræning i børnefodbold U5 til U12

Har du af den eller anden årsag fået lyst til at prøvetræne i GVI børnefodbold fra U5 til U12, så er du naturligvis velkommen. Men det er vigtigt ikke bare at møde op. Kontakt Kristian Boye på gvi1921@gmail.com eller 20160766.

Er der tale om ønske om klubskifte af fodboldfaglige årsager, så anser vi det for vigtigt, at der først er en dialog mellem os som klub, forældrene og den anden klub for at afkode, hvad der må være en god og tryg løsning for spilleren, når de er så unge.

Klubpolitik vedrørende kontakt med spillere på sociale medier.

Det er GVI’s klubpolitik aldrig at henvende sig til forældre eller spillere omkring mulig prøvetræning eller klubskifte via sociale medier. Modtager vi en henvendelse af den kanal, så vil vi igen uden tøven kontakte spillerens klub, for at fortælle at vi har modtaget denne kontakt. Denne politik understreges naturligvis også over for GVI trænere. Hvis GVI trænere modtager en henvendelse fra en forældre eller en spiller så skal de med det samme give besked og kontaktoplysninger videre til GVI’s talentchef, Kristian Boye.

HVEM AFGØR OM EN SPILLER SKAL TILBYDES EN PLADS I GVI?

Når prøvetræningen nærmer sig sin afslutning for en U13 til U15 spillere, så vil ungdomsudviklingstræneren i dialog med årgangscheftræneren afgøre, om spilleren skal tilbydes en plads i GVI a trup ud fra de under scouting beskrevne principper. Det samme gør sig gældende for U17 og U19, hvor vores Head of Coaching vil stå for vurderingen i samarbejde med årgangscheftræneren.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at acceptere vores brug af cookies, kan du blot lukke denne besked. Vær venligst opmærksom på at dette dog vil udelukke visse funktionaliteter på vores hjemmeside.
Luk