Menu

Trænerbilag

GVI

Træner velkomst

 

 

Træner information                                                 

 

 

Kære alle GVI træner, her kommer lige lidt information omkring procedure for udbetalinger fra GVI.

 

 

Der er vedhæftet 4 forskellige bilag til dette informationsbrev.

 

 

  • GVI kørselsskema

Dette skema udfyldes af jer der har egen bil eller cykel, dette bilag udfyldes med alle oplysninger som der står beskrevet i bilaget. Sørg for at km oplysninger stemmer overens med fra og til stedet hvor der køres.

  • GVI Øvrige udlæg

Dette skema udfyldes af jer der ikke har bil, udfyld bilaget med alle oplysninger som der står beskrevet i bilaget.

  • GVI Øvrige udlæg ”Ungtræner”

Dette skema udfyldes af jer der ikke har bil, udfyld bilaget med alle oplysninger som der står beskrevet i bilaget. Der er her aftalt et fast beløb pr. træning og kamp.

  • GVI træner aftale

Dette bilag skal udfyldes med alle relevante oplysninger og mailes til nedenstående mailadresse, der skal ikke underskrives, men blot mailes. GVI GEMMER nu aftalerne forsvarligt og sikre disse ikke kan viderebringes eller bruges i anden sammenhæng.

Der findes 2 forskellige kontrakter i GVI,

Ulønnet kontrakt – her kan man få udbetalt trænerhonorar årligt samt kan der ligeledes laves kørselsgodtgørelse efter da af staten fastsatte beløbsgrænser. Bilag der bruges ved denne kontrakt, er GVI kørselsskema og GVI Øvrige udlæg.

Lønnet kontrakt – her kan man få udbetalt det beløb der aftalt og fremgår af trænerkontrakten, Gvi vil 2 gange årligt indberette optjente beløb til Skat. Der er også ved denne kontrakt mulighed for at du kan blive oprette til en lønkørsel, og dermed blive lønnet med lønseddel fast hver måned.

 

Der udbetales fremover kun 2 gange om måneden, nemlig d. 8 og d. 27 i hver måned. Så bilag modtaget på email inden d. 1 i hver måned udbetales d. 8 og bilag modtaget på email inden d. 15 i hver måned udbetales d. 27.

 

Alle bilag skal mailes til betalinggvi@hotmail.com

 

Det skal ligeledes gøres opmærksom på at GVI-udbetalte beløb indberettes til skat som B-indkomst eller Skattefri kørselsopgørelse.

Der indberettes 2 gange om året til SKAT, i juli og januar (for de forgangne 6 måneder).

Da GVI jo er en forening hvor klubben jo er styret af helt igennem frivillige (bestyrelse og administration) så dermed er det personer der bruger deres fritid til at administrere GVI.

Så vil der helt sikkert komme enkelte perioder hvor de personer der har med de forskellige ting at gøre kan være tidsmæssigt presset, så vis venligst lidt respekt for dette.

Vi vil også gerne lige gerne gøre opmærksom på at GVI som forening kun har meget få midler og likviditet til rådighed, og at GVI’s likviditet er hårdt bundet op på at kontingent indbetalinger, tilskud fra Gentofte Kommune samt sponsorat indbetalinger kommer ind til tiden. Sker dette ikke kan der komme perioder hvor kontoen stort set er tom, hvilket kan betyde at der er udbetalinger som simpelthen ikke kan gennemføres, i disse tilfælde vil vi blive bedre til at give de relevante personer besked herom. Det skal dog siges at GVI selvfølgelig altid bestræber sig på at udbetale når det er muligt.

 

 

Vi håber på forståelse og takker på forhånd!

 

 

                  GVI’s BESTYRELSE

 

 

 

Ps. Spørgsmål til ovennævnte rettes på mail betalinggvi@hotmail.com       

 

 

 

 

                                            Satser for skattefri godtgørelser                       

Disse udgifter kan foreningen dække for dig som

en del af din aftalte aflønning.

2022

2021

Telefon og internet per år

2.450 kr.

2.400 kr.

Kost per dag til endags-arrangementer, der varer mindst 5 timer

80 kr.

80 kr.

Administration, fx kontorartikler, porto og møder per år

1.500 kr.

1.450 kr.

Køb, vask og vedligehold af tøj, fx sportstøj per år

2.050 kr.

2.000 kr.

Idrætsdommer - per kamp

250 kr.

250 kr.

Idrætsdommer - per dag

500 kr.

500 kr.

Kørselsgodtgørelse (egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) *

3,51 kr./km

3,44 kr./km

Kørselsgodtgørelse (egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) *

1,98 kr./km

1,90 kr./km

Kørselsgodtgørelse (egen cykel, knallert eller EU-knallert) *

0,55 kr./km

0,54 kr./km

 

 

 

 

* Frivillige ikke er begrænset af 60-dages-reglen. Det betyder, at du kan få kørselsgodtgørelse, selvom du kører mellem dit hjem og foreningen i mere end 60 dage på et år. Læs eventuelt mere i Ligningsloven, § 7 M. Læs mere om kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse).

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at acceptere vores brug af cookies, kan du blot lukke denne besked. Vær venligst opmærksom på at dette dog vil udelukke visse funktionaliteter på vores hjemmeside.
Luk