Menu

Ungtrænere

GVI Fodbold

 

At være ungtræner

Har du mod på at blive ungtræner i GVI? Vi får heldigvis flere og flere medlemmer og vi har brug for din hjælp og giver gerne løn efter aftale for den tid du hjælper til.

Assistenttræner i GVI (U5 – U15):

Du vil som udgangspunkt assistere en erfaren træner eller i de yngre årgange være med i teamet blandt forældretrænere, hvor en voksen chef udstikker retningslinjer for de ugentlige træningspas som du forventes at følge. Det er denne der står for at koordinere træningspasset, med mindre du selv har lyst til mere. Der er ikke krav fra klubben omkring, at du også skal være tilstede når holdet spiller kamp, men vi ser det gerne af hensyn til din trænerudvikling. Egne kampe som spiller har dog naturligvis første prioritet. Som assistent forventes det, at du er træner to gange ugentligt. Du får honorar både for træning og kamp, hvis du deltager der. Honoraret er sat til 70 kroner pr. gang. Det forventes i øvrigt at du melder afbud i god tid, hvis der en træning du ikke kan deltage i, både direkte pr sms til cheftræner men også på kampklar.

Cheftræner i GVI (U5 – U9):

I enkelte tilfælde hyrer vi ungtrænere ind som cheftrænere i de helt små årgange, men det vil oftest kun være i et nødstilfælde, eller hvis vi har et særligt motiveret, fodboldfagligt og pædagogisk ungtræner par. Her aftales særskilte aflønning, som afspejler, at det forventes, at der ugentligt planlægges to træningspas, samt at man tager sig af weekendens kamp/kampe.

Træningsøvelser:

I GVI tager vi udgangspunkt i et ugentligt træningsprogram med stationsøvelser som er udviklet af FCK projekt bedre børnemiljø for at sikre god aldersrelateret træning i alle årgange. Det er en forventning at I arbejder efter den metode, men naturligvis med lov til at afvige, hvis man har andre øvelser som er endnu bedre til tema på det givne udviklingstrin man nu er på. Vi er altid til rådighed, hvis du er i tvivl om øvelser, og det er helt okay at være det. Sammen prøver vi at udvikle os, så vores trænere skal også turde at fejle.

Som træner i GVI forventer vi, at du lægger vægt på følgende:

Velforberedt træning:

Mød altid forberedt op til dagens træning gerne med styr på hvilken øvelse du vil stå for i samarbejde med din cheftræner. Mød ind 15-30 minutter før træningsstart, så øvelsen er klar og sat op, når børnene ankommer. Sørg for at I har de fornødne materialer med ud. Du møder op i GVI trænertøj. Mobil er slukket og høre-telefoner pakket væk.

 

 

Tryghed:

Fodboldtræning er bedst i trygge rammer. Vi støtter og hjælper alle børn på alle niveauer under træningen. Vi behandler alle med respekt, og vi er gode rollemodeller ved at lære dem at være gode holdkammerater uanset niveau på fodboldspillet.

 

Du træner – de trænes:

Du er leder på træningsbanen, laver øvelser, og hjælper dem med at udføre det rigtigt. Du er ikke selv med i træningen – heller ikke i spil til sidst. Børnene går til fodbold og ikke dig.

 

Bolden i spil:

Legen med bolden bør konstant være i fokus. Glæden ved at lykkes er målet. Vi skal turde fejle i GVI og hjælpe hinanden til at udfordre os selv. Det sker ved støtte når noget kikser. Vi bruger så vidt muligt bolden i alle øvelser.

 

Tålmodighed:

Børn, kan have mindre gode dage, være trætte, uoplagte. Skæld ikke ud men udvis tålmodighed og vær opmuntrende og smilende. Det er ok for en spiller at tage en pause på sidelinjen. Ingen sendes hjem.

Træning og kamp:

Husk at I træning og kamp gælder et meget vigtigt princip. Aldrig fortæl boldholder hvad han/hun skal gøre. De skal lære selv at finde løsninger. Så kan I i rette øjeblik tale om og udvikle på løsningsvalg, men det er ikke midt i kampens hede med bolden for fødderne.

 

 

 

 

 

Andre praktisk ting:

Løn:

Efter aftale. Lønnen udbetales månedligt med tilbagevirkende kraft efter indsendelse af bilag til betalinggvi@hotmail.com

 

Uddannelse:

Vi støtter og ser gerne vores ungtrænere tage DBU trænerkurser, og GVI dækker udgiften til fx DBU C kurser. Såfremt man har mod på videreuddannelse, drøftes dette med den sportslige ledelse, så vi kan lægge en god plan. I får også løbende mulighed for at lære fra FCK’s lederuddannelse.

 

Ungtrænerdage:

2 til 3 gange årligt samles vi til en ungtrænerdag, hvor vi forventer I deltager. Dette er først og fremmest for at kunne tale med jer om jeres hverdag som trænere og måske også fylde lidt fodboldfagligt på jer.

 

GVI trænermøder:

Deltagelse i løbende årgangsmøder omkring strukturering af træning som indkaldes af årgangsansvarlig. Deltagelse i forventeligt to årlige træningsdage, hvor alle trænere indkaldes. Herudover er det frivilligt.

 

 

Henvendelse til:

Kristian Boye - 20160766

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at acceptere vores brug af cookies, kan du blot lukke denne besked. Vær venligst opmærksom på at dette dog vil udelukke visse funktionaliteter på vores hjemmeside.
Luk