Menu

Den nye drømmekunst er udsat til 2019

image
10. november 2018 kl. 20:27

Den nye drømmekunst som skal gøre plads til at alle vores børn kan træne ordentligt og i de gode tidsrum mellem 16.30 og 19.30 om vinteren er desværre udsat til sommerferien 2019.

Når der skal bygges i Nymosen skal naboer og andre interessenter høres, og der er desværre bekymringer nok vedrørende lys og flagermus, at kommunen har valgt at udskyde projektet, mens det undersøges om banen kan flyttes fra den ene side til den anden side på anlægget.

Vi ved, kommunen gør sit bedste, men det er naturligvis super ærgerligt, når vi kæmper med at have plads nok til at slå et slag for fastholdelse af teenagere, seniorspillere og ikke mindst pigefodbold samtidig med at det kan være svært nok at finde plads på hverdagstræning til vores børnehold. Men vi skal desværre igennem endnu en vinter, hvor enkelte hold må nøjes med kun at træne en gang om ugen. Det er vi virkelig kede af, og vi håber virkelig at det er sidste vinter.

Til gengæld kan vi dog glæde os over, at vores nuværende kunstgræsbaner bliver renoveret allerede denne sommer. I kan her efterfølgende læse det brev vi har modtaget fra  Gentofte Kommunes fritidschef Stig Eiberg.

 

Kære GVI.

 Vi er desværre nødt til at udsætte byggeriet af den nye kunstgræsbane.

Renoveringen af den nuværende kunstgræsbane bliver derimod gennemført i sommerferien som planlagt.

Vi er naturligvis meget kede af udsættelsen, men vi er stødt på nogle forhindringer, der betyder, at vi ikke kan blive færdige inden sæsonstart, hvorfor en udsættelse er nødvendig.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen har Bygningsmyndigheden modtaget mange høringssvar, der gør opmærksom på lysgenerne ved etablering af lysanlæg sammen med den nye kunstgræsbane.

Det bevirker at bygningsmyndigheden vælger at gøre brug af § 6 D.

Af § 6 D fremgår følgende:
 
stk. 1 Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning.
Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer o. lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt.

Samtidig har Natur og Miljø gjort opmærksom på at naturbeskyttelseslovens §3 afsnit 2.4 .

Her står at ”Flagermusaftalen (EUROBATS) har til formål at beskytte alle arter af europæiske flagermus og deres levesteder. Hvis flagermus f.eks. søger føde over §3-områder som søer, moser, vandløb m.fl. bør der tages væsentlige hensyn hertil ved dispensationsbehandling”.

 Kort fortalt betyder dette, at Fritid og Gentofte Ejendomme har fundet det nødvendigt at undersøge, om banen kan flyttes tættere på den eksisterende kunstgræsbane, således at både naboer og flagermus ikke vil blive generet af det nye lysanlæg.

 Det er planen at gennemføre bygningen af den nye kunstgræsbane i sommerferien 2019.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at acceptere vores brug af cookies, kan du blot lukke denne besked. Vær venligst opmærksom på at dette dog vil udelukke visse funktionaliteter på vores hjemmeside.
Luk