Menu

Gang i pigefodbolden

image Der er fart på pigefodbolden i GVI
21. oktober 2021 kl. 11:54
En status på pigefodbolden i GVI

Pigeafdelingen i GVI har fuld fart på!!

Siden august 2020 er GVI’s pigeafdeling i børn- og ungesegmentet steget fra 55 piger til 134 piger. Det er en fantastisk historie som ikke mindst skyldes trænernes engagement og stabilitet på banen. Vi har i pigeafdelingen en forholdsvis ung gruppe af trænere, som gerne vil lade sig påvirke af andres idéer og synspunkter. Det er vigtigt for udviklingen af dansk fodbold…, ikke kun på kvindesiden, men også på herresiden.

Med en stagnering og overdreven stolthed af ”sit eget værk”, glemmer man hurtigt udviklingsperspektiverne ude på banen. Det er vigtigt at lade sig påvirke af andre, da intet er endeligt i dansk børne- og ungdomsfodbold. J

I GVI’s pigeafdeling har vi igangsat forskellige initiativer, der skal være med til at sikre udviklingen af årgangene, udviklingen af trænerne og ikke mindst udviklingen af den enkelte spiller. Initiativerne skal ydermere sikre at GVI’s pigeafdeling fremstår som en enhed, hvor alle er fælles om at løfte afdelingen.

Vi har listet nogle af afdelingens initiativer og udviklingsområder op her.

  • Sparring opad

Som en del af spillerens egen udvikling, har vi indført et sparringskoncept, hvor nogle af pigerne fra de forskellige hold (U10/U11 – U16) sparrer med årgangen/holdet over. F.eks. er der 3-4 spillere fra U12-holdet der skal til sparring med U14. Det giver mening, fordi nogle spillere har brug for at være på et andet udviklingsstadie.

Det samme er faktisk tilfældet, når man sparre nedad. Det er vi ikke startet på endnu, men igen er det fordi spillerne har forskellige udviklingsstadier, og nogen har et større behov for at træne sammen med årgangen under.

Sparringen opad er søsat fra midten af september 2021, og pt. er det kun én træningsdag hver anden uge man sendes til sparring.

  •   Sparring på tværs af trænergrupper

Ved at indføre sparringskonceptet på spillersiden, indfører vi også et sparringskoncept på trænersiden. Det kræves af trænerne at de får snakket sammen på træningsbanen. Det gælder ikke kun dialogen om hvilke spillere der skal sendes til sparring. Det gælder også sparringen af øvelser samt udvise nysgerrighed på hinandens træningstemaer.

  • Playmakers inspired by Disney

I samarbejde med DBU, Disney & UEFA, har fodboldklubben GVI fået muligheden for at invitere piger i alderen 5-8 år til en unik fodboldoplevelse. En anden form for fodbold med bevægelse, teamwork og fantasi, hvor Disneys eventyr og fodbold går hånd i hånd.

Projektet hedder "Playmakers inspired by Disney".

Dét anvender en historiefortællingstilgang med forskellige disney-universer for at motivere flere piger til at se det sjove i regelmæssig fysisk træning og fodbold. I efterårs-sessionen lægger vi ud med Disney-filmen Frost 2. Denne sammensætning af fodbold og historiefortælling, giver pigerne mulighed for en sjov, anderledes og unik oplevelse med både motion og sammenhold.

  • Pigeraketten

10. september var det planen at DBU – sammen med GVI – skulle afholde pigeraketten, men instruktøren blev desværre syg på dagen. Det betød at vi selv måtte afvikle pigeraketten…, bare i en GVI-version. Undertegnede havde i forvejen samlet 8 trænere / ungtrænere til arrangementet, og de blev hver især fordelt ud på forskellige stationer, hvor der skulle udføres øvelser, der både var fodboldrelateret, men som også handlede om teambuilding, konkurrence og motorik. Vi varmede op til arrangementet med en dans til lyden af ”Re-sep-ten”, og så sluttede vi arrangementet af med saftevand, frugt og udlevering af diplom. Ved evalueringen blev teamet bag eventet enige om, at det skal vi helt sikkert gøre igen.

  • FCK træningscenter i GVI om fredagen…, nu også på pigesiden

Fra januar 2022 og et halvt år frem – indtil videre, søsætter vi også FCK træningscenter på pigesiden i GVI. Det foregår på den måde at piger fra U9-U16 får tilbuddet om deltage på FCK træningscenter, mod betaling. For ja…, det koster lidt, men ser vi bort fra prisen så får pigerne leveret noget rigtig god træning af fire toptændte og engagerede trænere fra FCK. Træningen er meget bygget op omkring spil. Dvs. de ting vi skal lære ved fodbolden læres gennem spil og ikke så meget via stationære øvelser.

Målsætninger for GVI’s pigeafdeling:

Skabe større sammenhæng mellem ungdom og senior

I GVI har vi en målsætning om at damesenior og pigerne i ungdommen skal hænge mere sammen. Det skal bl.a. effektueres ved at lave fælles træninger, sparring op og ned og ved at få nogle af seniorspillerne til at træne børn / unge på pigesiden. Et eks. er Sara, som vi ansætter som årgangstræner for 2014 / 2015 pigerne. Sara spiller selv på damesenior og skal samtidig prøve kræfter med trænergerningen hos nogle af de yngste piger. Dét skaber sammenhængskraft i en forening som GVI.

Tilmelde et U18 pigehold

I GVI er der et stort hul mellem de vores ældste pigehold og damesenior. Det kan vi redde ved at etablere et U18 pigehold. Men det kræver en større rekrutteringsindsats, da flere af vores kommende U18 piger skal på efterskole. Derfor er det ikke utænkeligt at vi i den kommende tid vil forsøge at skabe forskellige projekter som handler om at få piger i årgangene 2007, 2006 og 2005 til at spille fodbold. Mere om det senere hen!

Etablering af nye pigeårgange

Som tidligere fortalt ansætter vi Sara til at varetage træningen for de yngste piger i pigeafdelingen. Det gør hun sammen med 3 ungtrænere fra U16. Planen er at gøre tilsvarende med årg. 2016 pigerne, når vi kommer længere frem. Det bliver givetvis først om et års tid.

Jeg vil gerne slutte hvor jeg startede…., GVI er gået fra at have 55 piger siden aug. 2020 til nu at have 134 piger i børn- og ungdomsafdelingen. Det skyldes ikke mindste vores dygtige og engagerede trænere, som også er modtagelige for nye udfordringer og for sparring med klubbens ansvarlige. FORZA GVI!!

GVI-hilsen fra

Christian Theilgaard / Pigeansvarlig i GVI

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at acceptere vores brug af cookies, kan du blot lukke denne besked. Vær venligst opmærksom på at dette dog vil udelukke visse funktionaliteter på vores hjemmeside.